Da Wikizionario, il dizionario a contenuto aperto.

Giapponese[modifica]

Kanji[modifica]

(kanji di grado 4)
On: ka
Kun: hatasu, hateru, hate
Nanori: mi
Def: frutto, (buddismo) phala, (buddismo) illuminazione
Tratti: 8
Grado: 4
Radice: + 4 tratti

(kanji di grado 4)

Pronuncia[modifica]

  1. On: (ka)
  2. Kun: はたす (果たす, hatasu), はたす (果す, hatasu), はてる (果てる, hateru), はて (果て, hate)
  3. Nanori: (mi)

Termini correlati[modifica]

Sostantivo

(hiragana , romaji ka)

  1. frutto
  2. (buddismo) phala
  3. (buddismo) illuminazione

Termini correlati[modifica]

Suffisso

(hiragana , romaji ka)

  1. contatore per la frutta