Da Wikizionario, il dizionario a contenuto aperto.

Cinese[modifica]

Aggettivo numerale


  1. sei

Pronuncia[modifica]

pinyin liu4

Giapponese[modifica]

Kanji[modifica]

(kanji di grado 1)
Goon: roku
Kan'on: riku
Kun: mu, mutsu, muttsu, mui
Nanori: ku, mutsu, rotsu
Def: sei

(kanji di grado 1)

Pronuncia[modifica]

  1. Goon: ろく (roku)
  2. Kan'on: りく (riku)
  3. Kun: (mu), むつ (六つ, mutsu), むっつ (六つ, muttsu), むい (mui)
  4. Nanori: (ku), むつ (mutsu), ろつ (rotsu)

Parole derivate[modifica]

Sostantivo

(hiragana , rōmaji mu)

  1. sei

Parole derivate[modifica]

Aggettivo numerale


(hiragana ろく, rōmaji roku)

  1. (matematica) sei, 6

Sostantivo

(hiragana ろく, rōmaji roku)

  1. (matematica) sei

Sinonimi[modifica]