ι

From Wikizionario
Jump to navigation Jump to search

Capitello modanatura mo 01.svg Greco antico[edit]

Ancient Greek scroll icon 2.pngLettera

ι (ιώτα, iota)

  1. Ι, ι, nona lettera minuscola dell'alfabeto greco antico