ε

From Wikizionario
Jump to navigation Jump to search

Capitello modanatura mo 01.svg Greco antico[edit]

Ancient Greek scroll icon 2.pngLettera

ε (έψιλον, epsilon)

  1. E, ε, quinta lettera minuscola dell'alfabeto greco antico