Da Wikizionario, il dizionario a contenuto aperto.

Giapponese[modifica]

Kanji[modifica]

(kanji di grado 6)
Goon: ni, nin
Kan'on: jin
Nanori: kimi), ku, sato, shinobu, ji, to, nori, hito, hitoshi, hiro, hiroshi, makoto, masa, masashi, yasu, yoshi
Def: Hitoshi, Jin, Masashi

(kanji di grado 6)

Pronuncia[modifica]

  1. Goon: (ni), にん (nin)
  2. Kan'on: じん (jin)
  3. Nanori: きみ (kimi), (ku), さと (sato), しのぶ (shinobu), (ji), (to), のり (nori), ひと (hito), ひとし (hitoshi), ひろ (hiro), ひろし (hiroshi), まこと (makoto), まさ (masa), まさし (masashi), やす (yasu), よし (yoshi)

Nome proprio

(hiragana ひとし, rōmaji Hitoshi)

  1. Hitoshi (nome di persona maschile)

(hiragana じん, rōmaji Jin)

  1. Jin (nome di persona maschile)

(hiragana まさし, rōmaji Masashi)

  1. Masashi (nome di persona maschile)

Sostantivo

  1. benevolenza