Vai al contenuto

Da Wikizionario, il dizionario a contenuto aperto.

Giapponese[modifica]

Kanji[modifica]

(kanji comune)
Goon: yo
Kan'on: yo
Kun: atau, atayu, ataeru, azukaru, kumisu, kumisuru, tomo ni
Nanori: tomo, yu
Def: insieme, con, entrambi

(kanji comune, shinjitai, kyūjitai )

Pronuncia[modifica]

  1. Goon: (yo)
  2. Kan'on: (yo)
  3. Kun: あたう (与う, atau), あたゆ (与ゆ, atayu), あたえる (与える, ataeru), あずかる (与る, 与かる, azukaru), くみす (与す, kumisu), くみする (与する, kumisuru), ともに (tomo ni)
  4. Nanori: とも (tomo), (yu)

Parole derivate[modifica]

Avverbio

(hiragana ともに, rōmaji tomo ni)

  1. insieme
  2. con
  3. entrambi

Sinonimi[modifica]

Uso / Precisazioni[modifica]

Le forme più comuni sono ともに e 共に