Da Wikizionario, il dizionario a contenuto aperto.

Giapponese[modifica]

Kanji[modifica]

(kanji di grado 2)
On: kai, e
Kun: mawasu, mawaru, kaeru
Def: tempo, occasione, turno, inning, "-volte"

(kanji di grado 2)

Pronuncia[modifica]

  1. On: かい (kai), (e)
  2. Kun: まわす (mawasu), まわる (mawaru), かえる (kaeru)

Sostantivo

(hiragana かい, romaji kai)

  1. tempo
  2. occasione
  3. turno
  4. (baseball) inning

Suffisso

(hiragana かい, romaji kai)

  1. lett. "volte", contatore per le ripetizioni.